Week van de Alfabetisering. Ambitiouzz doet mee!

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Helaas is dit voor 2,5 miljoen volwassenen in
Nederland niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Met grote gevolgen voor het individu en de maatschappij, want: laaggeletterdheid raakt iedereen.

Het wordt tijd de vicieuze cirkel te doorbreken. Alleen samen kunnen we laaggeletterdheid aanpakken. Kom tijdens de Week van de Alfabetisering in actie. Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

Ga voor meer informatie naar www.weekvandealfabetisering.nl en kijk wat jij kunt doen!