Nederlandse taaltraining op maat

Ambitiouzz biedt Nederlandse taaltrainingen voor mensen die hun Nederlandse taal willen verbeteren naar elk gewenst niveau. De cursist wordt door middel van een persoonlijk afgestemd programma getraind in die vaardigheden waar hij het meest behoefte aan heeft. Onder andere de vaardigheden spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en  spelling en grammatica komen aan bod.

Tijdens de intake wordt met een instaptoets het instapniveau vastgesteld. De cursist bepaalt daarna zelf:
– Hoe lang hij de training wilt volgen
– Hoe vaak hij de training wilt volgen
– Op welke dag(en) en tijdstip hij de training wilt volgen
Om zo goed mogelijk resultaat te behalen krijgt de cursist zowel individueel begeleiding als in groepsverband.

Waarom kiezen voor Ambitiouzz?

  • Persoonsgericht leerplan
  • Werken in eigen tempo
  • Oefenen in groepsverband
  • Alleen werken aan wat verbeterd moet worden
  • Onder begeleiding van deskundige en betrokken docenten

Meer informatie

De cursist kan elke eerste week van de maand instromen. Een groep start bij minimaal 5 cursisten.
Het aantal lessen en de duur van een training is geheel afhankelijk van hoe snel een cursist leert en van welke onderdelen de cursist nog wilt leren.

Kosten van een cursus zijn 10,- per lesuur (60 min) bij lespakketten vanaf 21 uur.
Bij afname van 20 uur en minder zijn de kosten 11,- per lesuur.

Trajecten op maat: Lovejoy ging sneller dan verwacht

Trajecten op maat: Lovejoy ging sneller dan verwacht

Ambitiouzz biedt inburgeringstrajecten op maat. Hiervoor wordt er gekeken naar het taalniveau door een intaketest aan het begin. We houden de cursisten echter ook tijdens de cursus goed in de gaten. Gaat iemand sneller of langzamer dan verwacht? We passen het programma zo aan dat iedereen op zijn eigen tempo mee kan komen.

Lovejoy richt op het hoogst mogelijke doel

Lovejoy Mabhena uit Zimbabwe, nu drie jaar in Nederland, is een van onze  huidige cursisten die het hoogst mogelijk probeert te bereiken. Dat past mooi bij de gedachtegang van Ambitiouzz. In oktober begon zij aan het inburgeringstraject met het doel dit jaar haar inburgeringsexamen te behalen.
Lovejoy: “Ik begon in oktober, maar ik ben erg vooruitgegaan. Ik ben snel en de leraar legt de dingen echt goed uit. Hij legt het Nederlands uit op een manier dat de hele klas het snapt.”

We merkten al snel dat ze zo snel ging dat ze na drie maanden van A2 naar B1 niveau kon overstappen. In individuele gesprekken motiveerden we haar de volgende stap te maken.
“Ik ben zo trots op mezelf en de leraar. Het was niet makkelijk! Ik kreeg veel extra huiswerk en de stof werd meteen wat moeilijker. Ik moest ook veel meer Nederlands spreken. Maar het lukt en ik ben zo trots!”
Het einddoel is daardoor nu ook niet meer het inburgeringsexamen, maar het Staatsexamen II. Het liefst vindt ze daarna een baan in de secretariële of administratieve hoek.

Ambitiouzz is ook trots op Lovejoy en moedigt cursisten altijd aan om voor het hoogst haalbare te gaan.